Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu


Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje, że od 01 marca 2017 r. realizuje Program Specjalny pt. „NOWY START". Grupę docelową objętą wsparciem w ramach Programu, stanowią osoby (kobiety) w wieku powyżej 30 roku życia, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne oraz zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, dla...

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje, że od 01.01.2017 r. do 31.10.2018 r. realizuje projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim (III)" w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje, że od 01 stycznia 2018 r. realizuje projekt pozakonkursowy pt. „Aktywizacja – krokiem w stronę pracy edycja IV" finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii...

Od 1 kwietnia 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu rozpoczął realizację projektu partnerskiego pt. „ Outplacement dla oświaty " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę