Aktualności

Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje, że w 2016 r. realizuje projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim (II)" w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe , Poddziałania 1.1.2 ...

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje, że od 01 stycznia 2016 r. realizuje projekt pozakonkursowy pt. „Aktywizacja – krokiem w stronę pracy edycja II" finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w...

Od 1 kwietnia 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu rozpoczął realizację projektu partnerskiego pt. „ Outplacement dla oświaty " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1...

Więcej

Rynek pracy

Statystyki i analizy

9,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2015r.

Statystyki i analiza

Stawki

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 23.372,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd

Informacje dla niepełnosprawnych

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz