Aktualności

Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Od 01 września 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu rozpoczął realizację projektu konkursowego pt. „ Profesjonalny Urząd Pracy " współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich ,...

Od 1 kwietnia 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu rozpoczął realizację projektu partnerskiego pt. „ Outplacement dla oświaty " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1...

Więcej

Rynek pracy

Statystyki i analizy

10,8%Stopa bezrobocia w Polsce. Stan w końcu maja 2015 r.

Statystyki i analiza

Stawki

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 23.639,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd

Informacje dla niepełnosprawnych

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz