Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje, że od 01 lipca 2021 r. realizuje projekt pozakonkursowy pt. „Aktywizacja – krokiem w stronę pracy edycja VII" finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje, że od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. realizuje projekt pozakonkursowy pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim (VI)" w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy –...

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje, że od 01 stycznia 2020 r. realizuje projekt pozakonkursowy pt. „Aktywizacja – krokiem w stronę pracy edycja VI" finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii...

  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje, że od 01.01.2020 r. do 30.09.2021 r. realizuje projekt pozakonkursowy pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim (V)" w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę