Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu


Aktualności

  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje, że od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r. realizuje projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim (IV)" w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje, że od 01.01.2017 r. do 31.10.2018 r. realizuje projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim (III)" w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje, że od 01 stycznia 2019 r. realizuje projekt pozakonkursowy pt. „Aktywizacja – krokiem w stronę pracy edycja V" finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę