Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu


Informacja

Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje, że od 01 stycznia 2020 r. realizuje projekt pozakonkursowy pt. „Aktywizacja – krokiem w stronę pracy edycja VI" finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii...

  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje, że od 01.01.2020 r. do 30.09.2021 r. realizuje projekt pozakonkursowy pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim (V)" w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty...

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje, że od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. realizuje projekt pozakonkursowy pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim (VI)" w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy –...

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje, że od 01 lipca 2021 r. realizuje projekt pozakonkursowy pt. „Aktywizacja – krokiem w stronę pracy edycja VII" finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2021r.
Stopa bezrobocia

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę