Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje, że od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r. realizuje projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim (IV)" w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje, że od 01.01.2017 r. do 31.10.2018 r. realizuje projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim (III)" w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje, że od 01 stycznia 2018 r. realizuje projekt pozakonkursowy pt. „Aktywizacja – krokiem w stronę pracy edycja IV" finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę