Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków na roboty publiczne dla osób długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych z Programu  Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  - ...

Nabór wniosków o organizację robót publicznych w ramach programu "Aktywna wieś"

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych z Funduszu Pracy z Programu Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób zamieszkujących na wsi

  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych z Programu Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób w wieku 45 lat i powyżej

  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych z Programu Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -...

Nabór wniosków na prace interwencyjne dla osób do 30. i po 50. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych z Programu Regionalnego  - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku do 30 roku...

Nabór na szkolenie grupowe

NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE   Jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu? Chcesz zmienić lub uzupełnić swoje...

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W filmach dostępne są napisy - można je włączyć...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób długotwale bezrobotnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  -...

Przyjazny Urząd 2018

W dniu 28 czerwca 2018 r w Sali Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Konkursu „Przyjazny Urząd', w której udział wzięli menedżerowie...

Nowy wykaz zawodów niewymagających informacji starosty w przypadku wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemcom

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2018r. weszło w życie R ozporządzenie M inistra R odziny , P racy i P olityki...

Wyświetlanie 11 - 20 z 32 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę